შემოსვლა

ბრაუზერში ჩართული უნდა იყოს cookies ფუნქცია ბრაუზერში ჩართული უნდა იყოს cookies ფუნქცია დაკავშირებით დახმარება

პირველად ხართ აქ?

7pIm3wujO4tx-Lz5vn1hCTti49sw1VxaG9yEURxLMSnHsBlmFA4JGqTNZuEIfZodA5r9ZI4iROYyN27IT9pSm0KYaJsqokMwtoKceQPq1MUOyVU7TO-Bn2VlOZFvNkKD4eatwMxXHrLH2vBIoA9-2mX9uL2vEG7nhgL7nLDKDMH0bVtnvjPGjiTEkdAuag4CAzb9dwi9iiRCqUlPSt0mYAm8g-flKNiHoYjAjgQi2sy7rUNb_355QWCDuRmHSuij3XhJ5iSZW0oxywajAzm3RuKRqdJTg6vKdESdDWn6vJru7RMFYByv2ZQs_8ZhY6nWHk4z7F5uTrmGsT0adI3jS-OHZ-3iaJkvj-MfU3dewFC7xQR8emvj3yQcNGmpNb8tBpnIGkRPEbp_HZ5T6A7bs-JG6iiGiLgaG-ZPxIrUNXJXqFOPty_2LxS3U_PS4fAOum-JkvSJPOvB3YJJUiSbAU1onIqbKs_LfKjcZ2pskpES5zyYiwZQ6dsTXY-6XVS8Sq5A6sX1DSnI7ljo5HWGPmZghFTt8BIoTj_diVFuLaEGpWP0vGACSvMnAACJHtid5isiYXjSlktPCYdWnG5nDFCHsqd1bs205ttpNPlnlXiJ_kaT=w558-h314-no

Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Virtual -  CIIS-UDO

El Grupo de Investigación Elearning (GI-Elearning) del Centro de Investigación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente (UDO-CIIS) les da las mas cordial bienvenida a este Sitio. 

Este es el espacio de matrículas de cursos desarrollados para la Formación Académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. Si aun no tiene creado tu usuario y contraseña, es el momento de hacerlo, presione el Botón de  "Crear nueva Cuenta". Si ya lo hiciste, espera para que inicie tu curso  "Control de Proyectos (CP)" - (071-5933 ) - Sección N° 01 - Periodo: III-2017

Suerte.